VanhemmuusMilloin lapsi oppii puhumaan?

Milloin lapsi oppii puhumaan?

Lapsen puheen kehitys on monivaiheinen prosessi, joka alkaa syntymästä ja jatkuu aina kouluikään asti. Tässä artikkelissa käsittelemme, milloin lapsi yleensä oppii puhumaan ja millaisia vaiheita puheen kehityksessä on. Lisäksi annamme vinkkejä vanhemmille siitä, miten voitte tukea lapsenne puheen kehitystä.

Vauvan ensimmäiset kommunikointikeinot

Vaikka vauva ei vielä osaa puhua, hän alkaa kommunikoida kanssanne jo syntymästään lähtien. Vauvan ensimmäisiä kommunikointikeinoja ovat esimerkiksi itkeminen ja erilaiset eleet.

 • Tunnista vauvan erilaiset itkut (nälkä, väsymys, kipu)
 • Huomioi vauvan eleet ja ilmeet, ja reagoi niihin

Ääntely ja jokeltelu (3-6 kuukautta)

Vauvan ensimmäiset ääntelyt ja jokeltelut alkavat yleensä 3-6 kuukauden iässä. Tässä vaiheessa vauva tutkii omaa ääntään ja harjoittelee erilaisten äänteiden tuottamista.

 • Juttele vauvalle ja kuuntele hänen ääntelyään
 • Matki vauvan ääntelyä ja rohkaise häntä jokelteluun

Ensimmäiset sanat (9-18 kuukautta)

Lapsen ensimmäiset sanat alkavat yleensä muodostua 9-18 kuukauden iässä. Tässä vaiheessa lapsi alkaa ymmärtää yksinkertaisia sanoja ja ohjeita, sekä ilmaista itseään yksittäisillä sanoilla.

 • Nimeä esineitä ja asioita lapselle
 • Kannusta lasta toistamaan sanoja ja laajentamaan sanavarastoaan

Lausetasoinen puhe (2-3 vuotta)

Lauseiden muodostaminen alkaa yleensä 2-3 vuoden iässä. Tässä vaiheessa lapsi alkaa yhdistää sanoja lauseiksi ja oppii ilmaisemaan itseään monipuolisemmin.

 • Lue lapselle ja keskustele hänen kanssaan erilaisista aiheista
 • Korjaa lapsen virheitä lempeästi ja kannusta häntä kokeilemaan uusia ilmaisuja

Selkeä ja ymmärrettävä puhe (4-5 vuotta)

Neljän ja viiden vuoden iässä lapsen puhe alkaa muistuttaa enemmän aikuisen puhetta. Lapsi pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi ja ymmärrettävästi, ja hän hallitsee suurimman osan äidinkielensä rakenteista.

 • Käytä monipuolista kieltä ja laajenna lapsen sanavarastoa
 • Keskustele lapsen kanssa mielipiteistä, tunteista ja ajatuksista

Vinkkejä vanhemmille lapsen puheen kehityksen tukemiseen

 • Ole aktiivinen ja läsnäoleva keskustelukumppani lapsellesi
 • Lue lapselle säännöllisesti ja tutustuta hänet erilaisiin kirjoihin ja tarinoihin
 • Käytä rikasta ja monipuolista kieltä, joka auttaa lapsen sanavaraston ja kieliopin kehitystä
 • Kannusta lasta kertomaan omista kokemuksistaan ja mielipiteistään
 • Anna lapselle aikaa puhua ja kuuntele häntä aktiivisesti

Yhteenveto

Lapsen puheen kehitys on jännittävä ja monivaiheinen prosessi, joka etenee vauvan ensimmäisistä kommunikointikeinoista aina selkeään ja ymmärrettävään puheeseen asti. Tärkeintä on olla kärsivällinen ja tukea lapsen kehitystä aktiivisesti, sillä jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa. Käyttämällä hyväksi tässä artikkelissa esitettyjä vinkkejä voit auttaa lastasi saavuttamaan parhaan mahdollisen puheen kehityksen ja nauttimaan rikkaasta kielellisestä ympäristöstä.

Artikkeleita

Lisää artikkeleita